info

Research scientist

Gepromoveerd gezondheidswetenschapper met een specifieke interesse voor het toepassen van eHealth applicaties ter gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ervaren op het gebied van randomized controlled (clinical) trials: opzet, coördinatie, rapportage en vastlegging in wetenschappelijke artikelen. Schrijver van Europese en (inter)nationale subsidieaanvragen. Raadpleeg mijn CV voor de details.

Health scientist with PhD in medicine. Special interest in eHealth applications aiming for health promotion and disease prevention. Experienced in design, coordination and report of randomized controlled (clinical) trials. Writer of European research proposals. Please read my CV for more details.

 

Writer

Blogger en columnist. Passie voor hardlopen. Ik schrijf over gezondheid, ziekte, geschiedenis, steden, monumenten, mensen, keuzes, muziek. Ofwel: het leven. Neem een kijkje op mijn blog.

Blogger and columnist. Passionate about running. Writing about health, disease, history, cities, monuments, people, choices, music. In short: about life.